112118
Pictorgram gebod en verbod

Gebod en verbod pictogrammen


Informatie en waarschuwingen op arbeidsmiddelen moeten bij voorkeur worden verstrekt in de vorm van eenvoudig te begrijpen symbolen of pictogrammen. Wij van Klaassen Enschede kunnen u helpen bij het uitkiezen en leveren van de juiste gebod en verbod pictogrammen op uw machines. Het aanbrengen van de juiste gebod en verbod pictogrammen is een verplichting vanuit het arbo-omstandighedenbesluit:

Hoofdstuk 8. Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering Afdeling 2. Veiligheids-en gezondheidssignalering Artikel 8.4. Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering

1.Ter voorkoming of beperking van gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers zorgt de werkgever ervoor dat, indien de gevaren op de arbeidsplaats of de gevaren van een arbeidsmiddel daartoe aanleiding geven, doeltreffende veiligheids- of gezondheidssignalering aanwezig is.

2.Bij ministeriĆ«le regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste lid.    
Pictorgram gebod en verbod

    Type hieronder uw bericht